0488-484529 / 01636-823099 info@hcwaterbeheersing.nl

Leveringsvoorwaarden

Voor onze leveringsvoorwaarden verwijzen wij u graag naar de metaalunievoorwaarden:
de Metaalunie (Nederlandse Organisatie van Ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf in de Metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN voorheen als SMECOMAVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014. Uitgave van de Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein. ©Metaalunie

Download de Metaalunievoorwaarden zoals hierboven vermeld.